Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014


12.11.2014 
οδός Καποδιστρίου, ΛαμίαΤετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

The past is a strange place

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014But now it has happen, no use in talking. 
The silence between me and you has never had meaning. 
It was. 
Love it, that was all that was asked. 
But now it has happen, no words for the fore-time, 
the desperation has made me the same, has made me another
Who looks at the shape of a fish grow giant on the side of his bowl? 
Who walks on the terrace observing foliage from above? 

...
you don’t know. 

And I who descend the stairs, neither. 
I am the same, I am another. 


- Poem by Gianlunca Manzi

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

english translation of the text (by Cheryl Peters Buxamusa):

a faded white

The austere gray of winter light
The snow clouds, silent in the sky
The barren field
Lies unconcealed
A faded white.

Your sheets hang frozen on the line
But some have seen a better day
And some are frayed
The cloth decayed
A faded white, a faded white.

(Orchestral interlude)

No shade so colorless
No scent so odorless
No heart as hopeless as this.
A faded white.

(Humming interlude)

They say that Time will heal all wounds
A baby tooth begets another
Tooth Fairy tales
But pain prevails
When youre the mother.

No shade so colorless
No scent so odorless
No heart as hopeless as this.
A faded white.

(Orchestral Bridge/Change of Key)

But there will dawn another day
And other children will come to play
New joy within 
Youll smile again
The heart so broken will be healed

The heart so broken
Will be healed. 

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014http://www.contemporist.com/2010/03/17/the-nest-chair-by-nina-bruun/

Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014