Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014


12.11.2014 
οδός Καποδιστρίου, Λαμία